Uvjeti jamstva

Patruelis d.o.o. jamči kvalitetu i besprijekoran rad ugrađenih dijelova ako će se kupac pridržavati priloženih naputaka o uporabi istih.

Ako proizvod koji smo prodali/ugradili ne radi ispravno, a nalazi se u jamstvenom periodu od 6 mjeseci, obvezujemo se o svom trošku popraviti ili zamijeniti neispravni dio ako je korisnik upravljao uređajem po pravilniku (u nastavku Jamstvenih uvjeta) o načinu uporabe propisane tehničkim uputama.

Kupac mora predočiti ispravno popunjen jamstveni list i / ili račun o kupnji proizvoda. Jamstveni rok počinje teći od dana kupnje proizvoda / servisa koji je vidljiv na računu ili jamstvenom listu.

PRAVILNIK O NAČINU UPORABE

JAMSTVO NE UKLJUČUJE:

 •  kvarove nastale nepravilnim rukovanjem
 • potrošni materijal kao što su baterije (pad kapaciteta baterije uslijed korištenja baterije), te zaštitni premazi, koji se s vremenom istroše. Iznimke su slučajevi gdje postoji mana u materijalu ili greške u proizvodnji uređaja.
 • Oštećenja na površinama uređaja ili kozmetičke štete. Ova grupa obuhvaća ogrebotine, oštećene konektore, koje su izrađeni od plastike. U tim slučajevima je šteta uzrokovana zbog nepravilne uporabe.
 • Kvarovi nastali prilikom uporabe drugih proizvoda kojinisu certificirani od strane Apple za uporabu s Apple uređajima poput zamjenskih punjača i dodatne opreme i sl.
 • Pogrešnu uporabu, nesreće, zloupotrebe proizvoda / nemarno korištenje, uređaje u kontaktu s tekućinom, vatrom i štete uzrokovane potresom ili drugim vanjskim čimbenicima.
 • Kvarove nastale zbog istrošenosti uređaja ili njegovih dijelova
 • Kvarove nastale utjecajem okoline nepodobne za rad uređaja (hladnoća, vlaga, vatra i sl.)
 • Rad pod prevelikim naponom ili kvarove nastale zbog neispravne električne instalacije
 • Kvarove nastale elementarnom nepogodom ili višom silom (požar, poplava, potres i sl.)
 • Mehanička oštećenja ili kvarove nastale zbog mehaničkih oštećenja, pada i sl.

JAMSTVO PRESTAJE U SLUČAJU:

 • Dogradnje ili pregradnje bez pismene suglasnosti Patruelis d.o.o.
 • Ako je proizvod ugrađivan, popravljan ili otvaran od strane neovlaštenih osoba
 • Korištenja proizvoda u namjenu za koju nisu predviđeni
 • Ako je proizvod došao oštećen u servis zbog neprimjerenog korištenja

POSEBNE NAPOMENE:

 • Ukoliko je uređaj došao na servis zbog kontakta sa slatkom ili slanom vodom, ili bilo kojom drugom tekućinom, te je popravljen od strane našeg servisa, jamstvo isključuje odgovornost servisa za kasniji rad uređaja, tj. ako je do prestanka rada uređaja došlo nakon što je uređaj ispravan preuzet sa servisa.
 • Bez predočenja radnog naloga ne isporučujemo zaprimljeni uređaj.
 • Jamčimo tajnost podataka kojima je Patruelis d.o.o. eventualno imao pristup u postupku servisiranja.
 • Za uređaje ostavljene u našem servisu duže od 45 radnih dana ne odgovaramo.
 • Ne snosimo odgovornost za eventualni gubitak podataka. Kupac mora izvršiti pohranu (back up) podataka prije donošenja u servis ako je to moguće

TRAJANJE JAMSTVA:

 • Komponente, dijelovi i oprema – od 6 mjeseci do 3 godine od datuma ugradnje/kupovine uz predočenje računa.
 • Patruelis d.o.o. nije ovlašten ni od jedne korporacije i daje garanciju isključivo na svoje usluge i ugrađene dijelove.

PODNOŠENJE PRIGOVORA

Vaše prigovore kao i pohvale, prijedloge i pitanja možete uputiti: poštom na adresu Patruelis d.o.o., Fallerovo šetalište 2, 10000 Zagreb te na mail: [email protected]. Na sve primjedbe i prigovore Prodavatelj će odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora.

JAMSTVENA PRAVA POTROŠAČA

prepisana su Zakonom o zaštiti potrošača NN 41/41 110/15 te Zakonom o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18 stavke 400-429 te ovaj jamstveni list ne umanjuje prava propisana zakonom.

Dodati na radni nalog ukoliko je korisnik potpisao na polju preuzeto da potvrđuje da ukoliko je po radnom nalogu vršena naplata da je uređaj isporučen ispravan

Call Now Button385 1 5587 240